Εκσυγχρονισμός της Minopta μέσω ΕΣΠΑ

Με επιτυχία ολοκληρώσαμε (τέλος Δεκεμβρίου 2015) την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Εκσυγχρονίσαμε τις υπηρεσίες μας και πιο συγκεκριμένα:

  • Αγορά Hardware - Server
  • Φορτηγό
  • Software Cash Flow
  • Βιοκλιμαστισμός
  • Ανακαίνιση αποθήκης
  • Marketing
  • Αφιέρωμα βίντεο στην εταιρεία (θα σας το παρουσιάσουμε τέλος Φεβρουαρίου)
 
... και όλα αυτά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

Κερδίσαμε εμπειρία και είμαστε στη διάθεσή σας!

Share