6 Διαφορετικές Λύσεις OCT & OCT Αγγειογραφίας για κάθε ενδιαφέρον!

AngioVue Comprehensive

angiovue retina500  angiovue comprehensive retina 300

Wide field 3D enface OCT & πλήρης OCT αγγειογραφία.

Είναι OCT προσθίου & οπισθίου ημιμορίου, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς. 

Η αρχή λειτουργίας του είναι ο αλγόριθμος SSADA και έχει ταχύτητα 70.000 σαρώσεων το δευτερόλεπτο. Περιλαμβάνει τις κάτωθι λειτουργίες: 

- Πλήρες OCT ωχράς κηλίδος με μετρήσεις πάχους 
- 3D Wide Field OCT ωχράς & οπτικού νεύρου
- OCT & μελέτη οπτικού νεύρου
- Μελέτη γαγγλιακών κυττάρων
- OCT Προσθίου με χαρτογράφηση πάχους κερατοειδούς & επιθηλίου (στα 6 & 9 mm)
- HD OCTA ωχράς με δυναμική παρακολούθηση όλων των στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς.
- HD OCTA οπτικού νεύρου
- Angioanalytics
- Μετρήσεις πυκνότητας ροής αίματος, περιοχής ισχαιμίας & περιοχής ροής αίματος
- 3D PAR (3d projection artifact removal) είναι πλήρες σύστημα με Η/Υ & τραπέζι.AngioVue Essential

ΑΝGIOVUE essential500


Wide Field 3D Enface OCT & OCT Αγγειογραφία ωχράς κηλίδος. Είναι OCT προσθίου & οπισθίου ημιμορίου & OCT Αγγειογραφία ωχράς.
Η αρχή λειτουργίας του είναι ο αλγόριθμος SSADA και έχει ταχύτητα 70.000 σαρώσεων το δευτερόλεπτο.
Περιλαμβάνει τις κάτωθι λειτουργίες:

- Πλήρες OCT ωχράς κηλίδος με μετρήσεις πάχους
- 3D Wide Field OCT ωχράς & οπτικού νεύρου
- OCT & μελέτη οπτικού νεύρου
- Μελέτη γαγγλιακών κυττάρων
- ΟCT προσθίου με χαρτογράφηση πάχους κερατοειδούς & επιθηλίου (στα 6 & 9 mm)
- HD ΟCTA ωχράς στις 4 βασικές στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς (Superficial, Deep, Outer & Choroid)
- Δυναμική παρακολούθηση των στοιβάδων outer retina & choroid
- 3D PAR (3d projection artifact removal) είναι πλήρες σύστημα με η/υ & τραπέζι.


AngioVue Retina

angiovue retina500


Wide Field 3D Enface OCT ωχράς & OCT Αγγειογραφία πλήρης (ωχράς & οπτικού νεύρου).
Είναι OCT ωχράς, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς.
H αρχή λειτουργίας του είναι ο αλγόριθμος SSADA και έχει ταχύτητα 70.000 σαρώσεων το δευτερόλεπτο. Περιλαμβάνει τις κάτωθι λειτουργίες:

- Πλήρες OCT ωχράς κηλίδος  
- Wide field OCT ωχράς & οπτικού νεύρου .
- HD ΟCTA ωχράς σε όλες τις στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς
- HD OCTA οπτικού νεύρου
- Αngioanalytics
- Μετρήσεις πυκνότητας ροής αίματος, περιοχής ισχαιμίας & περιοχής ροής αίματος
- 3D PAR (3d projection artifact removal) Είναι πλήρες σύστημα με Η/Υ & τραπέζι.


Avanti XR

avanti 500

Wide Field 3D Enface OCT - νέας γενιάς OCT. Είναι προσθίου & οπισθίου ημιμορίου, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και της περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς.
Διαθέτει την λειτουργία ΄΄motion correction΄΄

- Έχει ταχύτητα 70.000 σαρώσεων το δευτερόλεπτο.
- Είναι πλήρες με Η/Υ & τραπέζι.
- Πλήρες OCT ωχράς κηλίδος  
- Wide field OCT ωχράς & οπτικού νεύρου
- Περιλαμβάνει τις λειτουργίες της μελέτης οπτικού νεύρου και 3D απεικόνισης βυθού σε όλες τις στοιβάδες του.
- Παράγει χάρτες παχυμετρίας στον κερατοειδή, αλλά και μεμονωμένα στο επιθήλιο (6mm & 9mm) 
- Υπολογίζει το total cornea power  


iVue all in one

ivue500


Μηχάνημα ΟCT, με Spectral Domain τεχνολογία & μετρήσεις υψηλής ανάλυσης.
Είναι ιδιαίτερα γρήγορο & εύκολο στον χειρισμό, προσφέρει όλα τα βασικά tests & τις βασικές αναλύσεις που απαιτούνται για
βυθό, κερατοειδή & γλαύκωμα στο χαμηλότερο κόστος.
Είναι μικρό με έξυπνο σχεδιασμό για να τοποθετείται σε μονάδα ή σε μικρούς χώρους.
Συνοδεύεται από οθόνη-ηλεκτρονικό υπολογιστή (all in one) & τραπέζι στήριξης με έδρα για μηχάνημα OCT.
Συνδέεται οποιαδήποτε στιγμή και με την έγχρωμη κάμερα βυθού icam.


iFusion

ifusion500


Σύστημα spectral domain ΟCT με έγχρωμη non Mydriatic Fundus Camera.
Λειτουργεί με Spectral Domain τεχνολογία & πραγματοποιεί μετρήσεις υψηλής ανάλυσης.
Είναι ιδιαίτερα γρήγορο & εύκολο στον χειρισμό, προσφέρει όλα τα βασικά tests & τις βασικές αναλύσεις που απαιτούνται για
βυθό, κερατοειδή & γλαύκωμα στο χαμηλότερο κόστος.
Είναι μικρό με έξυπνο σχεδιασμό για να τοποθετείται σε μονάδα ή σε μικρούς χώρους.
Συνοδεύεται από οθόνη-ηλεκτρονικό υπολογιστή (all in one) & τραπέζι στήριξης με έδρα για μηχάνημα OCT.
Συνοδεύεται από την έγχρωμη κάμερα βυθού icam.  

www.optovue.com


Share