Νέο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, μέσω ΕΣΠΑ

neo espa


Για γιατρούς που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/8/2015, ακολουθεί η προκήρυξη του προγράμματος:
Πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

Εταιρεία Minopta
Τηλ. 2106540165
www.minopta.gr

Share