Διαθλασίμετρο-Κερατόμετρο της Right Ιαπωνίας
Γιατί ξεχωρίζει το Speedy K2 & το Retinomax3;

• Οι σειρές Speedy & Retinomax, είναι οι μόνες που βασίζονται στην εξέταση με την μέθοδο του ρετινοσκοπίου, που είναι και ο βασικός κανόνας της οφθαλμολογίας για τη διάθλαση. Ενώ οι άλλοι κατασκευαστές στην αγορά χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους.

• Έχουν την ταχύτερη μέτρηση, σε 125 ms

100% ιαπωνικής κατασκευής

• Γρήγορη μελέτη προσαρμογής σε 30 δευτερόλεπτα

• Αυτόματη μέτρηση του μεγέθους της κόρης (φωτοπική – σκοτοπική)

• Μέτρηση κερατομετρίας σε 5 διαφορετικά σημεία

• Υπολογισμός σφαιρικού ισοδύναμου.

• Mείωση της φωτεινότητας αυτόματα, στην εικόνα προσήλωσης κατά 45%, για μεγέθη κόρης μικρότερα των 3 mm. Με αυτή την λειτουργία αποφεύγεται η συστολή της κόρης.

• Ειδικό Πρόγραμμα μέτρησης μικρών παιδιών, με ταχύτητα 0.07 sec, που προλαβαίνει το ανοιγόκλεισμα του βλεφάρου.

• Ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε εκτυπωτή και ηλεκτρονικό φορόπτερο.

• Μεγάλη μνήμη μέχρι και για 50 εξεταζόμενους.

• Μεγάλη λίστα Πωλήσεων της σειράς Speedy

• Αποκλειστική αντιπροσωπίας της Righton-Nikon από το 1977.

Πιο αναλυτικά, το Speedy Κ2 & το φορητό Retinomax3 είναι ένα μηχάνημα που προσφέρει 3 διαφορετικές λειτουργίες:

• Αυτόματο Διαθλασίμετρο κερατόμετρο
• Αυτόματη απεικόνιση θολερότητας του ματιού
• Αυτόματη μέτρηση προσαρμογής

Share