Ένας χρόνος εμπειρία, OCT Αγγειογραφία, σε 12 εικόνες

Σας παρουσιάζουμε ότι πιο καινούργιο δημιούργησε και παρουσίασε η Optovue, στο ΑΑΟ 2015.
Καινοτομία και εμπειρία, στις 12 σελίδες που ακολουθούν:

AngioVue image2

Η Τεχνολογία AngioVue στην μη επεμβατική OCT Αγγειογραφία της Optovue, έκλεισε ήδη ένα χρόνο. Στο διάστημα αυτό πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο πάνω από 400 συστήματα, κυκλοφόρησαν δύο Άτλαντες και υπάρχουν χιλιάδες ευχαριστημένοι γιατροί και ασθενείς με τη χρήση της νέας αυτής εφαρμογής. Η επιφυλακτικότητα έδωσε τη θέση της στον ενθουσιασμό και έτσι η νέα τεχνολογία έγινε συνώνυμο με την Optovue... Ο ανταγωνισμός είναι ακόμα μακριά... από το 2016.

Στο AngioVue της Optovue, με πρόσφατη αναβάθμιση, ήδη λειτουργεί η εφαρμογή AngioAnalytics με τρία χαρακτηριστικά:

1. Μέτρηση της περιοχής ροής αίματος ή της ισχαιμίας σε όποιο σημείο επιθυμεί ο γιατρός, με δυνατότητα σύγκρισης επόμενων μετρήσεων.

2. Μέτρηση της πυκνότητας του αίματος σε κάθε περιοχή, με δυνατότητα σύγκρισης επόμενων μετρήσεων.

3. Μεγαλύτερες εικόνες OCT Αγγειογραφίας για πιο καλή ανάγνωση των εξετάσεων.

Share