Νέα λειτουργία διαθέσιμη στο OCT iVue Optovue

iVue Version 2016.3


Cornea Advance r6 1

Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του λογισμικού του iVue είναι τώρα διαθέσιμη!!
Τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης αυτής περιλαμβάνουν τις Μοναδικές Λειτουργίες της Optovue , όπως είναι:

• Ο χάρτης μέτρησης πάχους Επιθηλίου (ΕΤΜ) στη περιοχή 6Χ6 mm, και
• Η δυνατότητα χαρτογράφησης Vault του σκληρού χιτώνα για την τοποθέτηση φακού.

Τόσο η χαρτογράφηση Vault όσο και η Χαρτογράφηση του πάχους του Επιθηλίου περιγράφονται στο φυλλάδιο της Optovue ΄΄Cornea Advance brochure΄.

Share